Vášnivá píseň lásky z Doupovských vrchů dozněla…
Přidal/a Webmaster dne January 15 2010 22:59:55
Zdroj: Časopis Myslivost / Myslivecké zábavy / Myslivecké zábavy 01 / 2004
Autor: Jan SOMMER

Když člověk stárne, začíná vzpomínat a když už je hodně starý, nezbude mu nic jiného, než tyto vzpomínky. Tentokrát chci napsat pouze jednu nezapomenutelnou, neopakovatelnou - vzpomínku na lov tetřívka obecného v Doupovských vrších.

Novinka
Vášnivá píseň lásky z Doupovských vrchů dozněla…

Jan SOMMER

Když člověk stárne, začíná vzpomínat a když už je hodně starý, nezbude mu nic jiného, než tyto vzpomínky. Tentokrát chci napsat pouze jednu nezapomenutelnou, neopakovatelnou - vzpomínku na lov tetřívka obecného v Doupovských vrších.
Líčit tento lov v průběhu toku, nálady při procitání přírody po tuhé zimě, jedinečnost rozednívání je zbytečné připomínat těm myslivcům či lovcům, kteří si v době loveckého klidu přečetli Turgeněva, Dyka, Javůrka, Vrbu i řadu dalších spisovatelů mysliveckých žánrů.
I já jsem tak učinil, než jsem se vydal na lov tohoto překrásného, vzácného černo-modro lesklého zpěváka s rudými poušky nad očima, světlejšími skvrnkami pod rozevřenou tatrčí, jemnými bílými proužky přes letky a bílými zrcátky na ohbí křídel.
Tehdy, bylo to jak si vzpomínám 17. dubna 1969, zrovna v den mých narozenin, kdy jsme seděli s mým průvodcem, lesním hajným panem Karlem Vlčkem, výborným myslivcem a vynikajícím střelcem z chvojí postavené záštitě na tokaništi nedaleko lesního masivu "Pustý zámek" ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště.
Jakoby zapomenutý kraj. S křovisky, borůvčím, bez ladu a skladu roztroušenými skupinkami bříz s chutnými jehnědami, vše prorostlé vřesem. A právě tam, kde tento bují, chudne půda a to je ráj "malého ptáka". To bylo tedy tokaniště, kde v těch letech ještě každé dubnové jitro tokal bezpočet těchto kouzelných zpěváků.
Tok tetřívka - jedna z nejkrásnějších mysliveckých písní jara. I my jsme si to tehdy připomínali, kdy jsme prokřehlí koukali průzory na nedaleko stojící borovici, na které každé ráno zapadal hrdinný pěvec žhavé lásky, aby tam ve slunečním toku dozpíval ódu na znovu probuzenou svou láskou, aby dozpíval svatební píseň. Silné, rozsochané, křivé a holé, dlouhým pahýlům podobné větve borovice se zřetelně začaly rýsovat z těžké jakoby olovem zatížené mlhy, která u země čím dál víc houstla v neproniknutelnou šeď.
Tokaniště před námi bylo ponořeno do mrazivého jitra. Každý tvor jakoby čekal, až ho první paprsky životadárného slunka probudí k novému životu.
S netrpělivostí jsem očekával, až se slunce vyhoupne nad obzor a svými paprsky protrhne závoj přízemní mlhy.
Můj tetřívek měl dnes naposledy dozpívat svoji vášnivou píseň lásky. Měl jsem se dnes rozloučit s vyznavačem žhavé lásky, měl jsem naposled vyslechnout jeho svatební píseň a můj smutek se měl během několika vteřin změnit klidným zásahem do jeho prsou v radost nad krásným, neopakovatelným úlovkem, nad lyrovitou trofejí tokajícího hrdiny.
S padající mlhou mi pronikal chlad do celého těla. Ale rychlé přibývání světla naznačovalo, že každým okamžikem paprsky vycházejícího slunce zaplaví rozlehlou mýtinu. A netrvalo to dlouho. Vše jakoby najednou ožilo. Den se narodil. Probudilo se vše živé a ze všech stran se začal ozývat nesmělý ptačí zpěv. Celá příroda se jakoby klaněla svému bohu - Slunci.
Byl jsem už značně netrpělivý i když jsem si byl dobře vědom, že jen trpělivost a klid jsou zárukou úspěšného lovu.
Slunce již pomalu vykukovalo nad obzorem, když nad naší záštitou zabrkaly, zahvízdaly letky jednoho, hned druhého a potom ještě dalších tetřívků, kteří jednotlivě zapadali do promrzlé trávy, kde zůstali několik okamžiků sedět, jakoby se byli proměnili v hroudy hlíny či kamení.
Napřed jsem se domníval, že je to snad nějaké mámení smyslů. Ale opak byl pravdou. Okamžitě zvedám dalekohled k očím a počítám, kam až mohu v mlze dohlédnout, kolik jich vlastně na tokaništi přistálo. Představte si, jako v té pohádce o "Sněhurce a sedmi trpaslících". Ano, tolik jich tam najednou bylo.
Před záštitou, asi tak na čtyřicet kroků, se čepýří hned čtyři kohoutci, zřejmě mladí. Péra v lyrách mají jen slabě zakroucená, zato však poušky bohatě naběhlé a rudé. Pouhým okem je vidím. Nedaleko od nich dvě dvojice v soubojích. Jejich "kakaraka", pšoukání "tšuuuííí" a bublání ""ulu-úlulu-úlululu-úlululu" zalétá až ke mně. Ti mladí se najednou uklidnili. Rozevřeli tatrče a drobnými krůčky se hezky na místě kroutí a neustále uklánějí. Kodrcají, roztažené letky vláčejí po zmrzlé trávě, načepýřeni, krčky natažené. Občas některý pitvorně povyskočí, zapšouká, zabublá a záhy zmlkne. Je to jistě jen takový "junácký" pozdrav těm ostatním. Neperou se, ani na sebe neútočí. Všechno to se mi zdá, jakoby zpívali povinný ranní hold vycházejícímu slunci. Prostě, neopakovatelný "muzikál" pod širým nebem.
Ale co to? Najednou se všichni "svatebčané" na tokaništi zvedli a zmateně odtahují na všechny strany. Tokaniště zůstalo prázdné, všude najednou mrtvo. Tu s prudkostí blesku prolétl nízko nad zemí jejich největší predátor - jestřáb - ženoucí se bezohledně za svojí kořistí. Tetřívci mu však všichni unikli.
To tak ještě scházelo! Znáte to těšení, ty dychtivě hltané kilometry s nadějí prožít tetřívčí tok a nakonec i možnost tokajícího tetřívka ulovit. Průvodce znalý těchto případů mě ohleduplně uklidňuje s tím, "že na takovou scenérii jsou zde tetřívci zvyklí a tito se jistě na tokaniště vrátí. Láska je prý silnější než nějaký strach z krvežíznivého jestřába".
A skutečně! Jen to potichu došeptal, zabrkaly, zahvízdaly letky nad záštitou hned několika tetřívků najednou. A ještě než s hlukem dopadli na zmrzlou zem, znovu spustili úchvatný koncert. Samá výzva, nadávky, urážky, jimž lze rozumět jen v "tetřívčí řeči". "Čžčžžž" ozývá se teď vpravo od našeho úkrytu. Je tu nový návštěvník. Ohlásil se však velmi neurvale. Jen zapadl, už se hnal surově na jednoho z mladíků, který zde byl nejblíže. Má mohutně zakroucenou tatrč a sám se leskne jako dávný rytíř v brnění. Opravdu "starý pán" a co navíc, pěkný rváč. Takový na toto tokaniště nepatří! Mladík od něj na výprask nečekal. Zvedl se a odtáhnul do bezpečné vzdálenosti. Vítěz tedy opanoval bojiště - bez boje! Vyskočil na drn suché trávy, rozevřel bohatou tatrč a začal tokat. Bílé proužky v letkách přímo lákají jako střed výrazného terče.
Byl nejvyšší čas, kdy mi průvodce podává kulovničku, jako pokyn ke střelbě. Vysouvám ji obezřetně průzorem a zkouším mířit. Kohoutek je ale trochu daleko, kroutí se právě na nejvyšším bodě tohoto hrbolku. Ale svádí to! Vtom, když jsem jen "pohladil" napínáček, snad aniž jsem tomu chtěl, jen tak v podvědomí, právě, když se jeho hruď převalila přes křížek v zaměřovači, kohoutek povyskočil. Kulička uhodila doměkka. On však zůstal na místě, jen podivně natáhl krček ve směru jejího dopadu.
Opatrně, na pokyn průvodce, opakuji. Náboj neslyšitelně vklouzává do nábojové komory, jen závěr ještě v tichosti dozavřít. Povedlo se! Závěr slabounce zazvonil, ale když tetřívek jistil, co to kolem něj zasvištělo, bylo již ticho. Opět se načepýřil, povyskočil a zasyčel. To mi stačilo, pozvednout poněkud hlaveň, uhnout křížkem jemně do strany a stisknout podruhé.
Zahlédl jsem, jak klesl na šedivém pozadí traviny, jak se zabělaly světelné proužky v letkách a jak chuchvalec tmavého peří zakroužil vzduchem. Vše utichlo. Zhluboka jsem vydechl, to nepředstavitelné vzrušení mě rázem jakoby opustilo.
Odhrnuji chvojí, beztak řídkou, chci vidět to místo, kde tetřívek dokončil svoji poslední píseň lásky, svůj svatební tanec. Mezitím paprsky slunce již ozářily celé tokaniště, na němž se blýštělo tisíce zmrzlých diamantů. Tu krásu však náš tetřívek už neviděl. V dolíku odpočíval krásný v kovově-modro-zeleném lesklém šatě "starý rváč" Doupovských vrchů.
Spolu s průvodcem jsme nad ním pokorně postáli a podle všech mysliveckých tradic vzdali poslední hold.
Od té doby uběhlo mnoho Hubertů, ale tím více si na ten den vzpomínám, neboť ještě dnes má pro mne jeho poslední svatební píseň nezapomenutelný, neopakovatelný, jedinečný půvab.
V tomhle myslivec nestárne! Vždyť to je ta pravá myslivost, kniha nejkrásnější, plná překvapení, radosti i zklamání na každé stránce.
Velké díky naší přírodě za všechno, co nám myslivcům tetřívčí tok poskytuje s přáním, aby byla vždy stejně bohatá i pro pokolení příští.
Preparovaný tetřívek má čestné místo mezi desítkami srnčích trofejí v mém pražském loveckém pokoji a fotografie, s mým průvodcem a spolulovcem, bývalým generálem V. Prchlíkem, ve vzorně vedeném loveckém albu.
Další stránka loveckého deníku je tedy vyplněna - následující již zůstanou navždy prázdné.