Znak Klubu
 
 
Navigace
 
MENU
· Domů
· Články
· Kontaktujte nás
· Galerie fotek
· Archiv novinek
· Vyhledávání

MŮŽE SE HODIT
· Doby lovu zvěře
· Recepty
· Zápisník mladého myslivce
 
Kdo je on-line
  · Hosté on-line: 1

· Členové on-line: 0

· Registrovaní členové: 30,659
· Nejnovější člen: SurusRON
 
Diskuze fóra
 
Nejnovější diskuze
Žádná diskuze
Nejdiskutovanější
Žádná diskuze
 
Poslední články
  · Výtvarná soutěž ...
· Prázdninový pobyt ...
· Z činnosti Klubu p...
· Ostříž lesní - F...
· Slípka zelenonohá ...
 
První myslivecký tisk v českých zemích
 Autor: Doc. Dr. J. KOVAŘÍK, CSc.
Zdroj: Časopis Myslivost / Myslivost / Prosinec / 1999 / První myslivecký tisk v českých zemích

Údobí baroka, které je vymezeno zhruba 17. a 18. stoletím, bylo mimo jiné i dobou rozmachu provozování lovů se zápornými a dobou počátků myslivosti s kladnými jevy. I lovecké písemnictví zaznamenalo rozkvět a jeho těžiště se pozvolna přesouvalo z francouzské do německé jazykové oblasti. Do této tehdy spadaly i naše země.

V 17. století vydávají vznikající lovecká díla např. V. Bremer, J.C. Aitinger a J. Täntzer. Z velkého množství podružných spisů je pro nás významná anonymní monografie, jejíž první vydání vyšlo ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1661 nákladem J.W.Ammona a W. Serlinga. Jako ilustrací bylo použito 47 rytin (některé reprodukce se opakují) známého barokního malíře, kreslíře a rytce Josta Ammana (1539 - 1591), který zobrazoval mimo jiné i zvěř a lovecké výjevy.

Druhé vydání této monografie vyšlo před 300 lety v Praze a roce 1699 v nakladatelství Caspara Wussina (vytištěno na Novém Městě Pražském v Hampelské tiskárně u Johanna Mattise) a jde pravděpodobně o vůbec první loveckou knihu, která byla u nás vydána tiskem.

Knížečka je osmerkového formátu a má předlouhý název, jak bývalo v tehdejších dobách zvykem. Originální německý název zkracujeme "Adeliche Weydwercke Das is /Aussfuehrliche Beschreibung Vom Jagen/ darinnen nach Beschaffenheit und Underschied dess hoch und kleinen Wildbraets..." Česky by název zněl asi takto /překládáme poprvé a uvádíme v úplnosti/: "Ušlechtilá myslivost to jest/ podrobný popis lovectví/ včetně podstaty a rozdílnosti honby vysoké a nízké/ též o osobách tuto provozujících/ jak mají býti vyzbrojeny/ jakož i o psech/ jak mají býti chováni /vycvičeni/ a jak mohou a mají býti léčeny všechny jejich případné nemoci; též je podrobně pojednáno o všech lovných zvířatech/ jak tato dle údobí/ štvanicemi se psy( anebo pomocí plachet( sítí/ jam/pastí a jiných zařízení mají býti lovena. Pro všechny osoby vysokého i nízkého stavu/ které mají v tomto ušlechtilém chvályhodném konání radost a zalíbení / a obzvláštní počestností a zaujetím sepsáno a 36 obrázky vyzdobeno/ též s přídavkem mysliveckých průpovídek/ jak zaobcházeti s loveckým tesákem/ jak má býti užívána myslivecké mluva."

Ilustrační výzdobu tvoří 36 obrázků, neumělých kopií či napodobenin originálních Ammanových rytin. Zajímavý je frontispis, předvádějící "Adeliche Weydwercke" (Ušlechtilou myslivost) v postavě Diany, sedící na balvanu u kmene stromu, v antickém oděvu, stužku ve vlasech, obutou v antických šněrovacích kotníkových sandálech, s přehozenou pravou nohou přes levou, v pravé ruce třímající luk, který se opírá o zem, přes plece toulec se šípy, v levé ruce držící vodítko psa, který ji sedí u nohou.

Monografie je dvoudílná, má celkem 240 stran včetně rejstříku. V prvním díle pojednává anonymní autor v úvodu o lovectví všeobecně, v první a druhé kapitole se zabývá rozdělením lovu /k vysoké honbě čítá jelení, černou a medvědí zvěř, k honbě nízké ostatní včetně sokolnictví/, loveckým personálem včetně výstroje a výzbroje (oděv, klobouk, obuv, lovecký roh, nůž či tesák a oštěp, vodítka pro psy), podává výčet loveckých psů a loveckých potřeb (plachty, sítě). Třetí až devátá kapitola jsou věnovány loveckým psům, jejich chovu a výcviku, léčení nemocí, použití při lovech. V desáté kapitole zabývá autor roční a denní dobou vhodnou k určitým lovům, vše se zřetelem k použití loveckých psů.

Další kapitoly (11 až 31) prvního dílu jsou věnovány jelení zvěři. Je pojednáno o její "přirozenosti, vlastnostech a ctnostech" včetně řady kuriozit. Tak např. jelen má červy v hlavě /střečci?/ a jelikož nemá žluč, dožívá se vysokého věku až 100 let; někteří ale míní, že má žluč v kelce, proto je tato jedovatá a nemá být požívána. Zbarvení jelení zvěře je trojí - hnědé, žluté, červené. Od každé barvy jsou jeleni dvojí velikosti - velcí a malí. Když má jelen hlavu a slecha vztyčené, slyší velmi dobře, svěsí-li je, neslyší. Jeleni milují hudbu. Mohou plavat přes moře, jeden za druhým, přičemž každý následný má položenou hlavu na zádi předchozího. Jelen je nepřítelem hadů; když je starý, slabý a nemocný, vyhledá hnízdo hadů, pozře je, hodně, pije, běhá, zahřeje se, jed vypotí a tím se omladí. Mnoho částí těla jelení zvěře je používáno v lidovém (pověrečném) léčitelství. K jelení zvěři čítá autor také daňka, který se vyskytuje zvláště ve Švýcarsku, a "jelena koňského" (soba ?), žijícího v severním Norsku, který má blízko k losům. Následuje již realistický popis jelení říje, paroží a jeho vývoje, stopoznalství, používání psů při lovech (štvanice a odchyt do sítí, záraz loveckým oštěpem, mečem či tesákem, parforsní lov), rušení uloveného kusu. Zvláštní pozornost je věnována myslivecké mluvě. Dvacátá kapitola uvádí myslivecké pokřiky, průpovídky a troubení na roh při lovech jelení zvěře.

V druhém dílu jsou 1. až 6. kapitola věnovány černé zvěři (vlastnosti, stávaniště, potrava, doba chrutí, stopoznalszví, odhad věku a rozpoznání silného kňoura, popis mysliveckou mluvou, kdy a jak pořádat lov - loveckým oštěpem, střelbou z pušek u kališť, štvanicemi a odchytem do sítí s následným zárazem).

V 7. až 11. kapitole je pojednáno o zajíci, jeho vlastnostech (z veškeré zvěře je nejvíc melancholický, ten, který má vzpřímená slecha a pírko obrácené na hřbet, je nejlstivější), odhadu stáří, rozpoznání zaječky, použití psů při lovech (štvanice, odchyt do sítí), o užití v pověrečném léčitelství a o používání myslivecké mluvy. Dvanáctá kapitole je - kupodivu - věnována divokému králíku (vlastnosti, na jakých lokalitách se vyskytuje, fretkování).

Ve 13. až 15. kapitole se dočteme o lišce a jezevci; těchto jsou dva druhy - jezevec prasečí a psí. Z vlastností je zdůrazněna lstivost; je pojednáno o potravě, o způsobu vnadění a lovech - lapání do sítí, pastí, jam, norování, ke kterému je zapotřebí dobře vycvičených psů, rozličného nářadí a statných pomocníků. Zdůrazněna je myslivecká mluva.

Velmi obšírně se autor zabývá vlkem (16.až 28. kapitola). Je zlý, lstivý, člověku od pohledu odporný, nejkrutější v zimě, nebezpečný těhotným ženám. Vlci mají v ledvinách hady, požírají jeden druhého, jejich kousnutí je nezhojitelné, s oblibou vyhledávají bitevní pole. Je pojednáno o době páření, výchově mláďat, stopoznalství, výcviku loveckých psů, o vnadění, způsobech lovů - lapání do sítí, pastí, jam, štvanice, o myslivecké mluvě. Celá 17. kapitola je věnována užití v pověrečném léčitelství.

Medvědem se zabývají 29. a 30. kapitola (popis mysliveckou mluvou, rozpoznání pohlaví, lapání do jam a do sítí, štvanice se psy, záraz oštěpem, lov střelbou z pušek). Další čtyři krátké statě jsou věnovány rysu (vlastnosti a způsob života, popis mysliveckou mluvou), kozorožci (způsob života), kamzíku (způsob života, lov kamzičími oštěpy a střelbou z pušek), srnčí zvěři (popis mysliveckou mluvou, lov štvanicemi a odchytem do sítí, záraz závazákem do týlu).

V Dodatku (Appendix) je připojeno 27 "tajných mysliveckých receptů a kumštů". Týkají se loveckých psů (např. Jak si ze štěňat vybrat to nejlepší? To, které poslední prohlédne a které fena první přenáší do jiného kotce), vnadění na jelení zvěř, zajíce, lišky a vlky, ochrany před dravou zvěří a divočáky (nos na krku zavěšené račí klepeta), uchování loveckých sítí.

Monografie se zabývá jen srstnatou zvěří, o pernaté se hovoří pouze v receptech č.20, 21, 23 (vnadění na divoké kachny a husy) a 27 (Kdy je nejúspěšnější lov pernaté zvěře střelbou? Na jaře a na podzim, když divoké husy, kachny, labutě, jeřábi a další jsou na tahu). Kniha je věnována lovu, jediná zmínka o péči o zvěř je v receptu č. 26: Jak zachovati stavy vysoké zvěře? V zimě, když napadne hodně sněhu a jsou kruté mrazy, zvěř trpí hladem, proto je nutno zakládati jí seno a vyložiti též kamennou sůl. A nakonec recept č. 25: Co činiti, aby měl lovec úspěchy na lovu? Trvale u sebe nositi drahokam ametyst...

Tato památná monografie se u nás dochovala a sice vydání z roku 1661 ve Státní knihovně ČR v Praze a pro naše dějiny myslivosti významné vydání z roku 1699 tamtéž a v zámeckých knihovnách v Českém Krumlově, Manštíně a na Konopišti.
 
   
Přihlášení
 
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
 
Aktuality
 

* Než stiskneme na spárkatou

* Z historie: Tradice v myslivosti

* Vyprávění - Vášnivá píseň lásky z Doupovských vrchů dozněla…

* Z archívů - BEZPEČNOST STŘELBY?

* Fotky ze Svatohubertských slavností


* a další...Neváhejte a registrujte se na stránkách. Registrace přináší mnoho výhod, mezi které patří zejména přístup do všech sekcí stránek, možnost reagovat jak ve FORU, tak na hlavní straně v SHOUTBOXu, být informován o všech novinkách a v neposlední řadě možnost využívat např. skrytou komunikaci mezi registrovanými členy stránek... To vše a v budoucnu ještě mnohem více...

 
Počasí
 
 
Shoutbox
 
Pro přidání zprávy do shoutboxu, musíte být přihlášeni.

02/05/2017 12:20
having one of the repellent spheres crammed in her mouth upon awakening in her posh pseudo Tudor mansion. After a bit of kicking and writhing she cannot scream because her mouth has been taped she is

02/05/2017 11:38
but it might be the only answer. There isn going to be enough nature grown fish pandora charms outlet store, as The Revenant with no money. It may be that

02/05/2017 11:24
president of the Palo Alto Fire Fighters. But weve never had the opportunity to do that. We feel they need to abide by what the statute is.Public safety employees are not allowed to strike [url=http:/

02/05/2017 10:40
adding to the overall manufacturing costs.Key questions answered in the report include,What will the market size and the growth rate be in 2020?What are the key factors driving the global wireless cha

02/05/2017 10:26
100 stores in 49 states and Puerto Rico as of November 1 cheap pandora rings, especially considering that it pays royalties on a per stream basis. Nor i

02/05/2017 09:41
reward every tourist with an indelible life long memory! $50. 480 951 4440. March 17. I followed a previous reviewers recommendation and placed them on a cooling rack on top of a rimmed baking sheet a

02/05/2017 09:27
but Gospel Gossip seemed to run out of confidence near the end of their performance. After an extended instrumental portion pandora bracelet black friday, and

02/05/2017 08:44
the Sonic. Laurusonis has been licensed in four states but ultimately chose to permanently relocate to Georgia with his family and begin a private practice. Through his extensive experience in Interna

02/05/2017 08:29
as you are not helping him with your condescending attitude toward the people that pay the taxes that pay his paycheck. I didn meet any devils [url=http://www.ab
itoftiling.co.uk/]
[b]pandora bracelet b

02/05/2017 07:45
whatever method you choose to learn Chinese pandora black friday 2017, a doctor reveals the chemical cause of their blacked out behavior. This is centr

 
Anketa
 
Jak se Vám líbí naše stránky???Pro hlasování musíte být přihlášeni.